Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


        

Svatý grál

 

Energie Svatého grálu rozvíjí náš potenciál a esoterické schopnosti, je pomocníkem při transformaci a uvědomnění.

Celá spiritualita Svatého Grálu je o posvátnosti člověka, jeho duchovních možnostech a všech jeho projevů. Je o přijetí sebe sama jako božího dítěte, které, ať dělá cokoliv, vždy je v souladu s Bohem, je přijímáno, respektováno a milováno. Vše lidské je i božské. Svatý Grál je hledán, pátralo se po něm po celém světě, ale marně. Grál může být nalezen jedině tím, že je přijat, tady a teď, takový jaký je. Není to žádný dokonalý klenot, žádný skvostný zlatý pohár, ale  duchovní srdce člověka.Současná obnova spirituality Svatého Grálu je obnovou posvátnosti stvoření a přijetím božského potenciálu lidstva.

Energie Svatého Grálu nás spojují s Kristovským Já, duchovním srdcem, které je mimo dulatitu. Pomáhá sjednocovat mysl a srdce. V probuzeném stavu Kristovského vědomí „Já jsem“ se člověk spojuje se svým duchovním účelem a stává se zodpovědným za sebe a za své činy, ne „vinným svými hříchy“. Přináší do aurického pole člověka prožitek lásky a nabízí možnost karmického léčení. Meditace energií spojuje člověka se skutečnými frekvencemi božského principu Otce-Matky a otevírá tak potenciál plné síly stavu „Já jsem“. Tato energie vyrovnává dualitu mužského a ženského principu v nás všech. Dodává velké množství energie, chrání a uzemňuje ty, kteří se otevírají svému životnímu úkolu.

Grál je potenciálem - zdrojem síly a kalich jeho hmotným instrumentem - nádoba. Dojde-li k vyzáření síly z nádoby, jde o jev, kterému naši předkové dali označení Svatý Grál.

Po celá staletí existovali lidé, kteří střežili tajemství Svatého Grálu. Kde zůstali tito rytíři Grálu, strážci Svatého kalichu? Ve vybraných lidech dřímají tyto energie, které čekají na to, až budou probuzeny. Patříte také k těmto lidem? Zajímají vás energie Grálu? Cítíte zvláštní energie?

Linie Svatého Grálu má 3 stupně, tedy tři zasvěcení, z nichž každé zesiluje to předešlé. Prvním zasvěcením bude ve Vás probuzena spící energie a naše vnitřní část, světlo naší „Já Jsem Přítomnosti“.Toto niterní místo se nachází mimo prostorový čas, lineární tok dočasných událostí na povrchu. Spojením se svým nejniternějším zdrojem se tedy učíme žít v Přítomném okamžiku.

  1. stupeň: Probuzení Strážců Grálu - tímto zasvěcením ve vás bude probuzena spící energie

  2. stupeň: Energie Svatého Grálu - toto je hlavní zasvěcení do energií Svatého Grálu

  3. stupeň: Mistr/učitel - další zesílení zasvěcení a předání zasvěcovacích technik

V praxi je možno energii Svatého Grálu používat se symboly ( celá linie má 21 symbolů), ale i bez nich .Systém lze používat pro léčení a lze jej kombinovat s jinými druhy systémů a léčení. Energie se aktivuje i s pomocí velmi silné mantry.

 

Termín zasvěcení domlouvám se zájemci individuálně, zájemce by měl mít praktické zkušenosti z práce s energiemi

 

Seminář pro první zasvěcení má cenu 1.500,- Kč.

Za druhé zasvěcení je cena 1.200,- Kč.

Za zasvěcení Mistr / učitel je cena 1.700,- Kč.

Součástí semináře a zasvěcení jsou skripta