Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Modlitba šamanky


 

VELKÁ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI
Źivota,lásky,moudrosti a síly
Přijmi mé poděkování za všechen tento podivuhodný život
Který se mnou sdílíš od prvopočátku
A kterým mne každého dne obdarováváš znovu
Za toto silné,zdravé,živoucí,milující
Důvěry plné,v radosti se rozvíjející dokonalé Já
S tělem a duchem i srdcem a duší.
Děkuji Ti nyní
Za všechna ta požehnání a dary,jež plynou do mého života-
Za tento den,za toto místo,za svou “vnitřní zahradu”
Za výzvy,za učení a předávání
Za sdílení-a za harmonii v setkání se všemi bytostmi
Jež vstoupí do řeky mého života
Za hojnost Všehomíra,který mohu uvítat-jak vně,tak v sobě
Za lidi ve svém životě,zvířata i rostliny
Za zemi a živly,za roční období a jejich střídání
Za nebe a Měsíc a Slunce i za to,co se vymyká našemu chápání.
A děkuji
Za světlo,za vědomí,za krásu a úžas
Za veškerou lásku,milost,jas,moudrost i – smích
Za znamení a za pomocníky v tomto i v duchovním světě
Za situace a události
Jež mě nechají vědomě dýchat,cítit,proudit a růst
Za cesty v čase i v prostoru,za pouti do dálky i návraty
Za radost a štěstí i za to,že dokážu vyjádřit podstatu své bytosti
Za neodsuzování,za volnost,za prázdnotu i nový počátek.
S vděčností vzdávám čest síle
AUMAKUA,která mi připravila cestu
Svému Já v trojí podobě,Vám-KU,LONO a KANE
Všemu,s čím jsem spojena-poznatelnému i skrytému
Všemu ve svém světě-co bylo,je i bude.

Kéž vše,co spolu se mnou bylo stvořeno
Může rozvíjet své harmonické,laskavé a mocné působení-
K požehnání všech a všem,kdekoli-kdykoli.

Bůh-ve-všem,Bůh-ve-mně
ALOHA MAHALO

Vše je možné
Vše je tu pro nás
Všechno se vrací
Vše sdílíme
Zde a Nyní.
Žehnám tomuto nyní
Důvěřuji
V očekávání toho nejlepšího

ÁMAMA

 

Poznámka:Ku,Lono a Kane jsou havajské názvy pro tři komponenty lidské osobnosti: Ku-podvědomí-Nižší Já,Lono-vědomí,Já, a Kane (nebo také Aumakua) – Nadvědomí-Vyšší Já.
z knihy Barbary.K.Goldsmith/Manulani: Aura “bumerangu.”

Zdroj: www.Novou cestou.cz