Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


 

Kněz Řádu Melchizedeků


Melchizedek je biblická postava z knihy Genesis. Právě v ní se také o založení řádu Melchizedeků píše. Jméno, slovo Melchizedek ve své podstatě znamená jednotu v bratrství lidí. V hebrejštině je to vlastně kombinace dvou slov ‚Mlg‘ ( král ) a ‚Zdk‘ ( správná cesta, spravedlnost ). Znamená tedy volně přeloženo ‚ Král spravedlnosti‘. Vyjádřeno lépe je to „správné užívání vědomí a mentálních schopností“.

Učení řádu Melchizedeků je určeno těm, kdo jsou otevřeni přijmout změny ve svém myšlení. Je to učení určené k duchovnímu růstu. Jeho energie je velmi silná. Proto se doporučuje vědomě se rozhodnout pro jeho podporu, vědomě pozvat jeho sílu. Učení řádu harmonizuje duchovno a hmotný svět, ukazuje, jak žít v souladu s hmotou a přitom vnášet spiritualitu do materiálního světa. Může nás naučit akceptovat vlastní moc, tvořit v souladu s kosmickým řádem. Energie Melchizedeka nás vyzývá, abychom převzali zodpovědnost za materiální svět a svůj život, učí nás síle a zodpovědnosti tvořivého bytí.

Řád Melchizedeků nás učí skrze inspiraci používat a objevovat svoji vnitřní sílu, používat čistotu srdce a přispívat touto cestou k tomu, aby se lidstvo dále vyvíjelo na své duchovní cestě, pomáhat lidem v jejich duchovním růstu.

Většina lidí vnímá Universum a dění okolo nás ryze materialisticky - co nevidí na vlastní oči a co si nemůže osahat, to odmítá jako dogma, pověry, výmysly, šarlatánství atd.

Někteří z nás ale časem docházejí k poznání, že existují také jiné zákony, než ty, které si tvoříme my lidé a které se mění dle toho, kdo právě vládne. Jsou to zákony duchovní, zákony Universa, které jsou neměnné a ke kterým se dříve, či později dopracujeme všichni.

 Melchizedekové jsou strážci pravdy a spravedlnosti, kterou máme každý ukrytou někde hluboko v srdci. Jsou to silné energie, které nás čistí až do hloubky buněčné paměti

Egyptští faraóni a kněží chránili tajemné vědomosti řádu Melchizedeků, přidávali vědomosti nové ke starým, aniž by původní měnili. Dnes, kdy lidstvo v novém čase dozrálo, je toto učení zase zpřístupněno většímu okruhu lidí. Na základě změny vědomí lidstva je možné toto učení dál předávat.

Učení řádu Melchizedeků se nepředává přímo. Žák dostane ve dvou stupních celkem 19 zasvěcení, které zvýší energetickou frekvenci vibrací aury a stupeň jeho vědomí. Takto dostane intuitivně přístup ke starým vědomostem, takže jeho intuice jej opět rozpozná a je schopen zasvěcovat druhé do řádu Melchizedeků.

Zasvěcení do tohoto řádu se skládá ze dvou stupňů, ve kterých je dohromady devatenáct zasvěcení, které rozšiřují stupeň vědomí, zvyšují frekvenci aury a všech éterických těl. Těmito zasvěceními dostáváme intuitivní přístup ke starým znalostem.

 

První část obsahuje jedenáct zasvěcení:

 

1.zasvěcení:   Shakti

Přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek tohoto řádu.

2.zasvěcení:   Uzemnění

Uzemňuje nás a posiluje naše vědomí reality.

3.zasvěcení:   Duchovní schopnosti

Toto zasvěcení nás vede k větší objektivitě, pomáhá nám správně rozlišovat a posuzovat situace z různých úhlů pohledu.

4.zasvěcení:   Komunikace

Pomáhá v navázání komunikace s duchovním průvodcem řádu Melchizedeků.

5.zasvěcení:   Integrace pravé a levé mozkové hemisféry

Aktivuje propojení a spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry.

6.zasvěcení:   Ochrana od alfy až po omegu

Aktivuje ochranu před negativními energiemi a nebezpečím ve všech rovinách bytí.

7.zasvěcení:   Rozvoj uvědomění se

Rozšiřuje pole vědomí, přináší poznání že každý čin má následek, učí nás novému pohledu na to co známe, posiluje naše sebevědomí a zvyšuje naši celkovou spiritualitu.

8.zasvěcení:   Rozvoj soucitu

Pomáhá nám porozumět tomu, že jsme všichni jedna rodina a pomáhá nám pochopit pojem a význam slova Jednota

9.Zasvěcení:   Čištění kauzálního těla

Čištění tohoto těla je další specialitou řádu Melchizedeků, pomáhá nám v lepším propojení s Vyšším Já a uvolňuje blokády v duševním a duchovním vývoji.

10.Zasvěcení:   Spiritualizace čakrového systému

Toto zasvěcení zvyšuje frekvenci vibrací čakrového systému a usnadňuje tak přístup k nadsmyslovému vnímání.

11.Zasvěcení:   Zasvěcení k získání odvahy

Odvaha je schopnost poznat svůj strach a čelit mu. Toto zasvěcení pomáhá rozvinout odvahu a čelit různým strachům jak z minulosti tak i z budoucnosti.

 

Druhá část má dalších osm zasvěcení.

 

1. zasvěcení:   Energetizace

Toto zasvěcení pracuje na rovině 1.éterického těla aury. Místa, kde se projevují naše traumata, se obalí ochranným bílým světlem. Jím se energetizuje fyzické tělo.

2. Zasvěcení:   Zasvěcení do světla

Toto zasvěcení posiluje příliv světla do všech orgánů, očišťuje je a posiluje.

3. Zasvěcení:   Odstranění implantátů

Odstraňuje astrální nebo mimozemské implantáty z našich těl a energetických systémů.

4. Zasvěcení:   Vyrovnání meridiánů

Toto zasvěcení uvádí tok energie v energetických drahách našich těl do rovnováhy.

5. Zasvěcení:   Duchovní vzestup

Dál zvyšuje frekvence vibrací druhého emočního těla aury a tím nám umožňuje snadnější kontakt s duchovními průvodci řádu Melchizedeků.

6. Zasvěcení:   Zvýšení frekvence mentálního těla

Zvyšuje frekvence vibrací tentokrát třetího mentálního těla aury pro snadnější kontakt s duchovními bytostmi tohoto řádu.

7. Zasvěcení:   Zasvěcení do radosti

Toto zasvěcení přináší vibrace radosti a blaha. Těmito vibracemi budeme přitahovat pocity radosti do svého života.

8. Zasvěcení:   Zasvěcení do koule jasnosti

Energie této zlaté koule se vaším přičiněním rozroste, až se spojí s celým Universem. Získáte jistotu a důvěru ve své schopnosti, ve své spojení s bytostmi řádu Melchizedeků a se vším stvořeným.

Zájemce by měl mít praktické zkušenosti z jiných systémů práce s energiemi.

Termín a způsob zasvěcení domlouvám se zájemci individuálně.

Cena za seminář pro první část je 3.900,- Kč.  

Za druhou část je cena 3.200,-Kč.

Semináře je možné provést ve dvou po sobě následujících dnech. Při zasvěcení na dálku probíhá každý den jedno samostatné zasvěcení. To znamená že zasvěcení první části bude trvat jedenáct dnů a druhá část dalších osm.

Cena za zasvěcení se rozumí včetně materiálů.