Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Jak energie funguje ?

 

Někomu stačí, že TO funguje, někdo potřebuje vědět JAK to funguje. Obojí je správné, protože obojí vychází z jedinečného principu, že každý jsme jiný, máme jiné potřeby, ale přesto dojdeme různými cestami ke stejnému výsledku.

 

Chtěla bych se podělit o to, co si myslím, že je energie. A také o to, proč si myslím, že energie dokáže léčit:

 

Věci kolem nás jsou složeny z látek, látka z molekul, molekuly z atomů. Samotný atom je složen z atomového jádra a  obalu. Jádro obsahuje protony a neutrony, obal obsahuje částice zvané elektrony. Mezi všemi těmito částicemi existují určité vazby, které způsobují, že spolu tvoří celek, který se na základě stejného principu spojuje s jiným celkem(atomem) a společně pak vytváří vše, co je okolo nás. A to, co tyto vazby vytváří a udržuje, to je energie.

 Zjednodušeně řečeno: energie na stejném principu vytváří stůl, židli, dům. Ale také lidské bytosti, zvířata, rostliny, vodu, vzduch, myšlenky. Hvězdy, planety, celý vesmír - to všechno je energie, to všechno energie vytváří a ovlivňuje.

Lidské tělo funguje na stejném principu. Také je tvořeno z atomů, molekul a tvoří samostatný organismus. Tento organismus však k tomu, aby fungoval, potřebuje určité podmínky. Potřebuje potravu, vodu, vzduch, ale jeho činnost také ovlivňujeme svojí myslí, pocity a emocemi. Pokud vše funguje správně, pokud energie, která tento organismus vytvořila, proudí plynule bez překážek, bez narušení výše zmiňovaných vazeb, je vše v pořádku. Pokud je však z nějakého důvodu narušena byť jen jediná vazba jediné částice, vzniká překážka, která brání energii v jejím tvoření, v jejím přirozeném toku a ve svém důsledku způsobuje nerovnováhu, zdravotní potíže a problémy.

Zcela logicky potom máme potřebu tyto problémy řešit. Z energetického hlediska se vlastně jedná o nápravu narušených vazeb mezi částicemi našeho těla. Takže jen pokud tyto vazby uvedeme do původního, přirozeného stavu, umožníme energii opět její přirozený tok a nemoc vyléčíme.

Pro mě je přitom důležité slovo přirozený. Už z něj totiž logicky vyplývá, že - jestliže naše tělo tvoří prapůvodní energie, která momentálně nefunguje správně - stejná, prvotní, přirozená energie by ji měla „opravit“, vrátit ji její původní smysl, význam, funkci.

Proto jsem přesvědčena, že energie Reiki, je takovým prostředkem. Vnímám tuto energii  jako univerzální energii, která tvoří Vesmír, je všude kolem nás a  jejím používáním dokážeme najít původní rovnováhu tam, kde byla narušena.