Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


 

Shamballa 1024

 

Je léčebný energetický  systém, který je označován jako multidimenzionální. Já toto označení vnímám jako vyjádření toho, že energie Shambally nám pomohou objevit to, co nám doposud zůstalo skryto. Začínáme objevovat, cítit a poznávat, že vše je spolu propojeno a tvoří jeden celek.

Touto cestou se dostáváme k hlubokému poznání o dalších částech nejen nás samých, ale také o dalších formách bytí, vesmíru. Toto nové pochopení nás otevře tolik potřebné lásce, cestě ke Světlu. Pomůže nám stejně tak pochopit a přijmout  naše  strachy, nemoci, závislosti a pomůže nám se od nich osvobodit. Pomůže nám rozvinout naši intuici, obnovit energetické spojení s našimi průvodci a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Dostaneme možnost otevřít se hluboké lásce k planetě Zemi, staneme se jejím pomocníkem při cestě vzestupu. Moje vlastní osobní zkušenost ukazuje, že Shamballa je cestou do našich srdcí, k sobě samému.

Energie Shambally je sloučené působení energií, přičemž větší část tohoto systému pochází ze zaniklé Atlantidy. Když v roce 1996 obdržel John Armitage první část energie Shambally od Mistra St.Germaina , došlo k „znovuobjevení“ systému Shamballa pro dnešní dobu.

Systém se stále doplňuje. V první vlně bylo předáno 22 symbolů – 22 je mistrovské číslo. Později byly předány další symboly, celkem 352 symbolů stejně jako je dnů v kosmickém roce. V roce 2003 June Stephansen channelovala  sdělení  bytosti Joelle ze Siria B a jejím prostřednictvím byly přidány další symboly na celkový počet 1024 – je to binární číslo 2 na 10tou. Podle tohoto čísla a podle mystického města, do kterého se většina z nás, kteří jsme zasvěcení do této energie, vrací pro radu a pomoc, se učení tohoto systému jmenuje Shamballa 1024. V průběhu práce s energiemi Shamballa 1024 se naučíte stáhnout si nové a vyšší energie, než jaké jste schopni přijmout ve chvíli samotného zasvěcení.

Shamballa 1024 nedokáže léčit nemoci, které jsou karmické nebo takové, které jsme si zapsali do plánu naší současné inkarnace na Zemi. Nepředpokládáme vyléčení u nemocí v pokročilém nebo konečném stádiu. U těchto nemocí ale můžeme zmírnit utrpení.

Vždy ale záleží jen na myšlenkách léčeného, na tom co si uvědomuje, na tom co tvoří nevědomými myšlenkami a na tom, co doopravdy chce, zda chce být vyléčen nebo ne.

 

 

Toto zasvěcení je vhodné pro ty, kdo už s energiemi pracují. Pokud ovládáte základní postupy léčení pomocí Reiky, je možné zasvěcení provést i na dálku. 


Stupeň 1. + 2. obsahuje spolu 512 symbolů, cena 2000,- Kč

 

Stupeň 3. obsahuje dalších 256 symbolů, cena 2000,- Kč

 

Stupeň 4. obsahuje zbylých 256 symbolů a je doplněn certifikátem, cena 3000,-Kč

 

Cena za zasvěcení je včetně materiálů

 

Termín a způsob zasvěcení domlouvám se zájemci individuálně.