Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Různé druhy energií

Je opravdu tolik odlišných druhů energií? Proč se různě jmenují, proč se nabízí široká škála zasvěcení do energetických systémů?

Vnímám to tak, že prapůvodní energie, síla, je jen jedna. Je to totiž energie, která pochází z Nejvyšší úrovně - ať už tuto úroveň jmenujeme Zdrojem, či Centrálním sluncem, anebo jakkoli jinak. Především podle toho, jak sami cítíme potřebu ji označit. Tato energie je však v každém případě energií nejvyšších vibrací. Vibrací dokonalé harmonie, vyváženosti, souladu a jednoty. Je to nejčistší energie, energie bezpodmínečné lásky.

Naší touhou je tuto energii poznat, spojit se s ní. Právě pro její čistotu není pro nás, lidské bytosti na planetě Zemi, bohužel možné přijmout tuto energii, sílu, v její původní, ryzí podobě. V celku. Ani bychom to nezvládli, protože na ni nejsme připraven. Zatím. Je však možné se na tuto energii nalaďovat (připravovat) postupně. Tedy tak, jak jsou naše fyzická těla a naše vědomí schopna postupně tuto energii pojmout.

Jednou z možností tohoto naladění je přijmout zasvěcení do některého z energetických systémů, které nás osloví. Pokud nasloucháme vlastní intuici, věřím, že nás navede správným směrem. Pro mě je tato forma jednou z cest jak se přiblížit k té původní, čisté energii. Cestou přiblížení vlastního vědomí k tomu, co mě oslovuje, co je mi blízké.

Jako kdybych při tom odkrývala jednotlivé vrstvy, filtry, které mě oddělují od mé nejniternější podstaty. Na tomto principu,stručně a zjednodušeně řečeno,vnímám rozdělování a pojmenování dalších energií. Všechny se přitom nějakým způsobem navzájem rozvíjejí, doplňují, zesilují.

Sama jsem si vyzkoušela, že je vhodné uváženě postupovat od energií s nižšími vibracemi k těm, které jsou - dle našeho pojmenování - na vyšším stupni vibračního spektra. Avšak právě proto, že pro každého z nás může být i ta nejjemnější energie jiná, jiného druhu, a může se tedy i jinak nazývat, nevnímám „rozdělování“ energií  jako jejich posuzování, či klasifikaci. Nevnímám totiž tyto energie tak, že některá je snad horší, anebo lepší. Přesto, a je to jistě celkem snadno pochopitelné, pracuji právě s těmi energetickými systémy, které mě z nějakého důvodu oslovily, takže jsou mně blízké. Jiné energie mi možná nic neříkají, nelákají mne. Přičemž však  připouštím, že na druhé straně docela dobře mohou naopak být pro někoho jiného energiemi milými, blízkými. Každý jsme přece jiný, máme tedy jiné vnímání, svou svobodu názoru, a máme tak i právo volby. Každý sám za sebe, každý bytostně své.

Projít zasvěcením (iniciací) ovšem není jediná možnost, jak se přiblížit jednotě, harmonii a lásce. Není to jediná cesta, jak se přiblížit Zdroji prvotní energie. Můžeme k němu totiž rovněž dojít i zprostředkovaně. Tak, že vyjdeme z mnoha prožitých životních zkušeností a poznání, přijmeme je a necháme se i tudy dovést k pochopení souvislostí a principů vesmírného řádu.

Je jen a jen na každém z nás, kterou z cest k Poznání si vybere. Právě proto, že dnešní doba nabízí víc než dost opravdu velkých a významných možností poznání každému, kdo má zájem. Každému, kdo chce vědět, pochopit. A znát …