Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Myšlenky a jejich význam

 

 

Maličká je květina, přesto tráva kolem ní má její vůni

( havajské přísloví)

 

Představte si, že jste právě jako ta květina a všechno, co uděláte, ovlivní váš svět. Když se usmějete, ostatní se cítí líp. Copak jste se nikdy neusmáli, když jste viděli, jak se na sebe usmívají dva lidé? Nebo jste se opravdu nikdy tiše nesmáli, když se vedle vás spontánně a bezstarostně rozesmálo dítě?

Když pomůžete jednomu člověku, může se lépe cítit spousta dalších lidí. Přitom to mohou být lidé, kteří z vaší pomoci měli prospěch, nebo o ní jen slyšeli a pozitivním způsobem reagovali na příjemné pocity těch, jimž jste pomohli. Jednáte-li s laskavým záměrem, vždy šíříte tento záměr dál a zaséváte tak semena pro dobro dalších lidí. Jako vůně malé květiny se tedy účinek vašich skutků šíří daleko za hranice vašeho okamžitého vnímání.

Co je příčinou tohoto procesu? Jak dál funguje? Proč pozitivní, laskavý záměr vytváří milé, příznivé a příjemné reakce? Funguje to také v záporném slova smyslu? Může negativní záměr vytvořit nepříznivou reakci? Také podstata tohoto procesu je založena na principu fungování energie: jakou energii vyšlu, taková přitáhne energii sobě podobnou a ta se mi vrátí. Právě takovou energii, kterou vložím do své myšlenky, obdržím zpět. Do svého života totiž můžete přitáhnout pouze to, co vibruje na stejné energetické hladině jako vaše myšlenky.

 Co způsobuje, že je náš život takový, jaký je? Jsme to my a naše myšlení. Naše myšlení a vnímání způsobuje to, že se cítíme příjemně, šťastně, uvolněně. Anebo že naopak máme vztek, strach, a je nám smutno. Je to naše myšlení, které může udělat ze vzteku uvolnění, ze strachu lásku. Naším vlastním myšlením můžeme změnit nedostatek v hojnost, nemoci v uzdravení. Myšlenku neomezuje čas ani prostor, protože má velkou tvůrčí sílu.

Většinou tvoříme myšlenkou nevědomě. Tvoříme si tak i to, co nechceme, čeho se obáváme. Pokud si stěžujeme, že je něco špatné, děláme to ještě horším. Pokud máme strach být šťastní, radovat se, milovat, opravdu nám potom v našem životě tyto situace budou chybět. Pokud nevěříme, že se nám naše touhy a přání splní, opravdu se jejich splnění nedočkáme.

Na stejném principu však můžeme naopak ovlivňovat svůj život vědomou tvůrčí silou, můžeme vědomě usměrnit energii svých myšlenek. Mohu si přát to, co je mým snem, cílem, co potřebuji. Avšak jen tehdy, budu-li svému přání věřit, vytvořím pozitivní energii, která v důsledku svého působení stvoří v materiálním, reálném světě to, co si přeji. Pokud ovšem zpochybním stvoření mého přání, jeho zhmotnění se oddálí, nebo zruší. A to, co si přeji, se nesplní. Pochyby,strach,nedůvěra, nedostatek víry – to vše vytváří energii negativní, která ve svém důsledku způsobí, že se mé přání nestane skutečností.

 

Tváře květin vodou se rozevřou

(havajské přísloví)

Budeme-li zalévat naše přání vodou obohacenou láskou, vírou, soucitem, porozuměním a pochopením, není důvod, proč by se neplnila.