Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Karma, svobodná vůle

 

Zákon karmy a svobodná vůle jsou dvě spojené nádoby. Je mezi nimi neoddělitelná souvislost - s otázkou svobodné vůle jde ruku v ruce otázka odpovědnosti za vlastní činy.

 

Karma

 

Zákon karmy je jedním ze základních zákonů ovládajících náš život. Je to, jako kdybychom byli všichni umělci, ale místo plátna a barev nebo mramoru či tónu je materiálem našeho kreativního vyjádření naše tělo, mysl a životní zkušenost. Každému záměru v mysli je vlastní energie, jejíž mocí je přinést příslušné výsledky.
Zákon karmy se vztahuje na zákon příčin a důsledků: každý náš čin přináší jistý výsledek. Jestliže je čin motivován chtivostí, nenávistí či zaslepeností, zaséváme semeno utrpení; jsou-li naše skutky motivovány štědrostí, laskavostí či moudrostí, pak tvoříme karmické podmínky pro blahobyt a štěstí.

Ilustrovat to můžeme analogií z hmotného světa: zasejeme-li jablečné semínko, strom, jenž vyroste, ponese jablka, nikoli mango. A jakmile je jednou jablečné jadérko zasazeno, sebevětší snaha či úpěnlivé prosby či naříkání nepřimějí jabloň nést mango. Jediný smysluplný čin, jehož výsledkem může být mango, je zasazení mangovníku. Karma je právě takovýmto zákonem přírody, zákonitostí příčiny a důsledku na psychologické rovině.

Pochopíme-li tedy, že to, co svým jednáním způsobujeme, to se nám vrací, pochopili jsme tento princip. Žijeme-li podle svého pochopení, jednáme-li podle toho, co víme, zažíváme pocit úplnosti a míru. Žijeme-li neharmonickým způsobem a ignorujeme-li podstatu věcí, zakoušíme nesoulad, bolest a dezorientaci. Máme tedy možnost svými činy v současnosti ovlivňovat svůj příští život.

 

Svobodná vůle

 

Člověk jedná na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí. Je to jeho svobodná vůle. Každý ji má. Na základě těchto rozhodnutí vytváříme své činy, za které neseme zodpovědnost. Nebo bychom také mohli říci, že máme dar utvořit si svůj život podle svých představ. Tak, že se rozhodujeme, co, kdy a jakým způsobem vytvoříme, uděláme. Svými současnými činnostmi vykonávanými naší svobodnou vůlí si vytváříme budoucí karmické reakce, vytváříme si šanci pochopit, co je v rámci našeho vývoje pochopit třeba.

Každý člověk v každém okamžiku by měl mít právo vždy se svobodně rozhodnout o čemkoli. Například i o tom, že nechce, aby mu bylo pomoženo.A protože současně s tím já nemohu vědět, co má ten člověk poznat, pochopit, je třeba jeho odmítnutí respektovat.Pokud bych mu proti jeho vůli pomohla, připravila bych ho o důležitou životní lekci nebo zkušenost, kterou by v budoucnu stejně musel absolvovat.

Stejně tak i já mám právo odmítnout pomoc, která je mi nabízena. A je to jen moje zodpovědnost, jak budu reagovat, jakým způsobem ji odmítnu.