Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Aura,čakry,energetická těla

Fyzické tělo by nemohlo fungovat bez komplexního systému energií. Tento systém obsahuje tři základní složky:

1/ vibrační pole energií (energetická těla - aura)

2/ čakry (centra energie)

3/ rozvodné kanálky (nádí)

Kanálky – nádí – jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen fyzického těla. Jejich úlohou je rozvádět životní energii v celém systému.

Pro zdraví organizmu je třeba správná funkce čaker a optimálně silná aura.Barva aury se neustále mění podle našeho zdravotního stavu, emocí a duševního vývoje. Aura je odrazem všeho, co si myslíme, cítíme a prožíváme.

Čakry

Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka. Můžeme si je představit jako větrníky, které pohání různé druhy energií. Jimi proudí energie dovnitř našeho těla i ven z těla. Tuto energii čakry přijímají z vibračních polí, z okolí, z vesmíru.

Čakry se podobají trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků a jsou v neustálém otáčivém pohybu. Této své vlastnosti vděčí za své jméno: čakra v sanskrtu znamená kolo.Čakry většiny lidí mají obvykle průměr asi 10 cm.

Každá čakra vyživuje životní energií s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává energii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat, transformovat a vydávat energii. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

Čaker máme v našem těle stovky, každý akupunkturní bod je vlastně malá čakra. Nejdůležitějších je sedm hlavních čaker napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Každá čakra má svoji specifickou charakteristiku. Odlišuje se od ostatních čaker svým tvarem, barvou, zněním, tématy a orgány, ke kterým se vztahuje.

  • 1. čakra  - kořenová, základní, mezi konečníkem a genitáliemi, barva červená, vůle k životu,pozitivní přístup k fyzické existenci

  • 2. čakra – sexuální, sakrální, v horní části kříže, na úrovni podbřišku, barva oranžová, tvořivá rodící síla, radost ze života

  • 3. čakra – solární, pupeční, dva prsty nad pupkem, barva žlutá, uvědomnění vnitřní síly,

  • 4. čakra – srdeční, uprostřed hrudi, barva zelená, růžová, sjednocování skrze lásku,

  • 5. čakra – krční, mezi krční jamkou a ohryzkem, barva světle modrá, komunikace, sebereflexe,

  • 6. čakra – čelní, třetí oko, prst nad kořenem nosu, ve středu mezi obočím, barva tmavě modrá, intuice, porozumění,vnitřní poznání

  • 7. čakra – korunní ,temeno hlavy, těsně nad hlavou, barva fialová, zlatá, bílá, nedílná jednota, spojení s vyšším Já, duchovní uvědomnění


 


 

Energetická těla

1. Éterické tělo

Má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Je prostředníkem mezi fyzickým a ostatními nefyzickými tzv. jemněhmotnými těly. Je nositelem tvůrčích sil pro fyzické tělo, vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické citlivosti. Vytváří se při každé inkarnaci a znovu zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla. Éterické tělo získává životní energii skrze solar plexus ze Slunce a prostřednictvím základní kořenové 1. čakry ze Země.

2. Emocionální tělo

Je známé jako astrální, je nositelem našich emocí, pocitů, charakterových vlastností. Emocionální tělo u průměrného člověka určuje pohled na svět a skutečnost, to znamená, že čím víc máme nezpracovaných negativních zážitků, tím vidíme svět pesimističtěji. Emoce tvoří myšlenku připojenou k pocitu, jež obvykle vyústí ve fyzickou odezvu či akci. Když omezujeme emocionální energii popíráním či potlačováním, vytváříme enegetické bloky jak v emočním tak éterickém poli a nakonec ve fyzickém těle.

3. Mentální tělo

Řídí naše myšlenky, odpovídá za pamět, racionální myšlení, všechny nabyté zkušenosti. Zahrnuje i nižší frekvence, tzv. lineární myšlení, kterým hledá většina lidí cestu k pravdě. Tento druh rozumu spočívá pouze ve fyzické, předmětné rovině – hmatatelné, zdůvodnitelné.

Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené éterickým tělem do emocionálního, které tyto informace přemění na pocity a pošle dál do mentálního těla,které na ně reaguje slovy tvořenými myšlenkami. Vlivem emočního těla a jeho bloků, jsou informace často zkreslovány a myšlení zabarveno.

Původní funkcí mentálního těla je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy z vyšších duchovních těl aplikovat je na konkrétní situace tak,aby jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitostem. Poznání,které přichází z duchovní roviny, se projevuje jako intuice, náhlé vnuknutí, obrazy, zvuky… Zprostředkovávají nám vhled do přirozenosti věcí, jsou svou strukturou holografické na rozdíl od lineárního chápání, vycházejícího z racionálního rozumu.

Je-li mentální tělo rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního (karmického) těla a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání Vyššího já.

 4. Příčinné, intuitivní tělo

Můžeme je nazvat naším duchovním tělem či spojením se Světem Božské pravdy. Závisí na rozvoji a otevřenosti našich čaker, do jaké míry tuto vysokou energii můžeme vědomě přijímat, vnímat a využít. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem. Z této roviny máme vnitřní přístup ke všemu stvořenému. Duchovní tělo nikdy nezaniká, zatímco ostatní se vyvíjejí na základě nabytých zkušeností. Moudrost, síla,všeobjímající láska, to jsou jeho vlastnosti.

 

 

Energetická těla.doc (462,5 kB)