Země je krásné místo a stojí za to na něm žít


Zasvěcení,léčení,peníze

 

Je správné si zasvěcení kupovat? Je správné platit za léčení energií ? Je správné brát za léčení a zasvěcení peníze?

Vnímám placení za zasvěcení a léčení sice jako citlivou otázku, ale jsem přesvědčená, že je to tak v pořádku. Považuji peníze za energetický ekvivalent toho, co dostanu.

V dávných dobách, když ještě peníze nebyly na světě, byla tato výměna zcela běžná. Lidé směňovali své výrobky a své služby zcela přirozeně. Teprve až v okamžiku, kdy už směnný obchod nepostačoval pokrýt potřeby lidí, se objevily peníze. Právě tyto peníze nahradily původní materiální směnu a staly se všeobecně uznávaným platidlem. A tak se energie, kterou lidé věnovali své práci, svým výrobkům, zhmotnila do mincí a bankovek.

A úplně stejně vnímám princip toho, proč je správné platit za zasvěcení a léčení. Můžete namítnout, že  dáváte své peníze za něco, co je kolem nás, čeho jsme součástí a co je volně k dispozici.

Terapeut, léčitel, či vámi zvolený mistr dávají  k dispozici svůj čas k tomu, aby se vám mohli věnovat. V tomtéž  čase by se však mohli věnovat jiné činnosti, která by jim přinesla prostředky k obživě. K výkonu své činnosti potřebují docela konkrétní, hmotné výrobní prostředky: například místnost, ve které pracují. Ale to i  včetně jejího pronájmu, osvětlení, vytápění. Potřebují  prostředky dnešní běžné komunikace, telefon, e-mail, internet. Za to vše musí zaplatit.

Za zamyšlení stojí třeba také otázka otázka, jak dalece si vážíme toho, co dostaneme zadarmo.

Dr. Mikao Usui po čase, kdy poskytoval léčení zadarmo  došel k závěru,  že se  nikdo  nemůže skutečně uzdravit, pokud pro něj jeho zdraví nemá cenu. Proto by měl každý poskytovat své služby za  protislužbu. Tato jeho myšlenka i dnes tvoří  součást tradiční výchovy reiki: v našem systému jsou to tedy peníze, dříve to byla například několikaměsíční služba mistrovi. 

Já jsem také za svá zasvěcení zaplatila. Nikdy mě nenapadlo, že bych si kupovala „energii“. Své peníze jsem vynaložila na to, abych se dozvěděla to, co mě zajímalo. Věnovala jsem je svým mistrům, kteří mně předali to, o co jsem stála. Získala jsem mnohem víc, než pouhé zasvěcení. A troufám si říci, že cena může fungovat také jako filtr  skutečné potřeby jedince a jeho odhodlání.